/ 

 

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z TITULU KUPNÍ SMLOUVY,

(v souladu s GDPR)

V případě zpracování osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění smlouvy internetovým obchodníkem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy internetovým obchodníkem.

1.       TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 

1.1.1.        Správcem Vašich obchodních údajů je obchodní firma – Ing. Petr Dobeš, se sídlem ve Vsetíně, Horní Jasenka - Pod babykou 23, 755 01, IČO: 47823305, DIČ: CZ7205295845, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, nezapsaná do obchodního rejstříku  (dále jen „správce“).

1.1.2.        Kontaktní údaje správce jsou následující:

Adresa pro doručování: Ing. Petr Dobeš, Dolní Jasenka 279, 755 01 Vsetín

Adresa fakturační: Ing. Petr Dobeš, Horní Jasenka - Pod babykou 23, 755 01 Vsetín

Adresa elektronické pošty: obchod@pamm.cz

Telefonní kontakt: 576 510 073

1.1.3.        Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2.       ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

2.1.1.        Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto, zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu č. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „nařízení“).

 

3.       ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

3.1.1.        Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy - příprava nabídky nebo kupní smlouvy.

3.1.2.        Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4.       DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

4.1.1.        Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

 

5.       DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

                

5.1.1.        Dalšími příjemci osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou technologické společnosti zajišťující hosting, provoz a fungování eshopu a podnikové IT infrastruktury.

5.1.2.        Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6.       PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ 

 

6.1.1.        Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.1.2.        Pokud byste se domníval(a),  že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.1.3.        Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

 

                              

 

   

 

© 2018 NOWONET media, s.r.o. | design HOGUERA